Evaluaties plus retraites betreffende de raad bieden uitstekende platforms voordat het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen met kwesties, u bevorderen betreffende discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In dikwijls bedrijven bestaan deze processen standaard terechtkomen en passen ze dus keurig in de activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verstrekken ze het mogelijkheid aan het bestuur om niet alleen een uitvoerende bestuurders, maar tevens het meerdere senior management te ontmoeten. Board assessments zijn genkele evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daar is genkele magische formule voor dezelfde beoordeling sinds een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen met elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze beheersen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf zijn een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties met de etmaal. Een effectieve manier om het allemaal in perspectief te bewaren, is door uit de beslotenheid betreffende de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders vanwege belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer elkaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling board-room.nl van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus en los nieuwe meningsverschillen op voordat zij problemen inslikken worden.

board management software

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid en vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden is om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn enkele suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe bij wijzen betreffende elke bestuurder om op een diner te gaan zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat iedere directeur in uw loop betreffende een tijdsperiode de gelegenheid heeft om naast elke andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • De niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als een voorzitter lid is van het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om dezelfde maaltijd erbij horen met de directeur over het bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan eveneens problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Een CEO zou minstens een keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te bekijken die een directeur heeft over de bedrijf, de management plus de prestaties van de CEO. Een NED-voorzitter, indien die daar is, moet hier nauw bij worden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen het stoel bij lobbyen precies waar zich misschien spanningen ofwel problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak verricht door de voorzitter, de hoofdregisseur of een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is de creëren betreffende een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er ongetwijfeld van is dat hen antwoorden niets aan hen kunnen worden toegeschreven plus dat zij zich niet persoonlijk voor het hele bord willen schamen sinds wat iemand anders in de groep betreffende hen zullen zeggen. De evaluatie moet worden gevolgd door een rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, aan individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet louter de mens die het onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking erbij zien krijgen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging om zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand te verminderen, zijn om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening is om de prestaties bij verbeteren in plaats met kritiek bij leveren op prestaties alsof gedrag. De behandelen met beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, in plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien betreffende het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is u tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie voor groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *